Listopad 2013

Můj dům, můj hrad: Vladimír Franz dobyl Špilberk (TV reportáž - ČT24)

24. listopadu 2013 v 7:59 | ČT24
Známý český výtvarník, hudebník a kandidát na prezidentský post Vladimír Franz zamířil do Brna s novou výstavou Můj dům, můj hrad. Symbolicky tak dobyl brněnskou dominantu Špilberk. Muzeum města Brna uspořádalo výstavu prací Vladimíra Franze ve spolupráci s jeho partnerkou, fotografkou Idou Saudkovou.

"Praprarodiče z otcovy strany pocházeli z Brna, navíc jsem tu dělal různé věci v oblasti divadla. Nakonec tu měla premiéru i moje třetí opera Údolí suchých kostí. Takže vůči Brnu mám vřelý vztah," prozradil potetovaný umělec Vladimír Franz, který vystavuje v jižním křídle i barokní kapli hradu Špilberk svá velkoformátová i menší plátna.

Výrazně barevné obrazy upozorňují na měnící se vztah člověka k přírodě i na pomíjivost lidských zásahů do krajiny. V dalším ze svých cyklů se výtvarník zaměřil na sociální chování ve společnosti, kde se snažil naznačit narůstající pokrytectví. "Je to letmý průřez mou prací. Můj sociální cyklus se otevírá po roce 2003, v roce 2010 se to ale láme zpátky do exprese a poezie," uvedl Franz.

"Příští rok bych chtěl reflektovat to, co jsem prožil. V roce 2012 jsem měl naplánováno, co všechno budu dělat. Rozmaloval jsem se v akvarelech a když jsem se chtěl pustit do pláten, náhle jsem byl uprostřed prezidentské kampaně," popisuje svou náhlou proměnu v prezidentského kandidáta.

Vladimír Franz se narodil 25. května 1959 v Praze. Již během svých studií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy studoval soukromě malbu u Karla Součka a Andreje Bělocvětova, skladbu u Miroslava Reichla a Vladimíra Sommera, dějiny umění u Jaromíra Homolky a dějiny hudby u Jaromíra Kincla. V letech 1981-1984 byl spoluzakladatelem, scénografem, výtvarníkem a skladatelem autorského divadla Kytka. V současné době působí jako pedagog na Divadelní fakultě AMU, kde již mnoho let vede Kabinet scénické hudby a přednáší rovněž na Filmové fakultě AMU. V letech 1996-2000 stál v čele Akademického senátu AMU. Jako pedagog působil i na brněnské FAVU. Je pětinásobným držitelem ceny Alfréda Radoka (1998, 2000, 2002, 2005 - Znamení kříže, Městské divadlo Brno, 2006 - Amfitryon, Městské divadlo Brno) a ceny Divadelních novin (2001).

Franz se ale do povědomí veřejnosti nedostal jen coby svérázný malíř nebo prezidentský kandidát. Stále větší prostor získává jako uznávaný hudebník. Jeho operu Válka s mloky uvedlo i pražské Národní divadlo. Vedle scénické hudby se Franz věnuje také filmové a televizní hudbě. Je autorem monumentálních i komorních hudebních děl, která zahrnují několik scénických oratorií, zpěvohru i kantáty. Podle svých slov umělec považuje za jednu z klíčových složek dramatu právě hudbu.

Brněnská výstava Můj dům, můj hrad zároveň představuje i černobílé snímky Franzovy partnerky Idy Saudkové, která se ve své práci zaměřuje na stylizované portréty. "Vladimíra vždycky zaujme krajina nebo společenské dění. Mě naopak zajímají konkrétní lidé," popsala vystavené fotografie Saudková. Pro brněnskou výstavu vybírala především snímky svých známých a přátel, aby tak vzdala hold přátelství. Jednotlivé cykly věnovala například sourozencům, slavným osobnostem, travesti tanečníkům nebo líbajícím se párům. Výstavu děl obou umělců hostí brněnský Špilberk od 21. listopadu až do 26. ledna příštího roku.

Ida Saudková se narodila 8. srpna 1966 v Kutné Hoře. V roce 1985 absolvovala obor fotografie na Střední škole uměleckých řemesel v Praze se zaměřením na portrétní fotografii. Byla asistentkou v ateliéru Jana Saudka. Za jeho syna Samuela se nakonec i provdala. Od roku 1987 se věnuje portrétní fotografii profesionálně a s tím souvisí i řada realizovaných výstav doma i v zahraničí. S partnerem Vladimírem Franzem spolupracuje od roku 2002.

ČT24, 20. 11. 2013


Přepis reportáže:

moderátorka: Největší výstavu od ukončení prezidentské kampaně dnes zahajuje Vladimír Franz v Brně. Pražský výtvarník a hudební skladatel přivezl na jižní Moravu ukázky svojí dosavadní tvorby. V jižním křídle hradu Špilberku vystavuje svoje nejstarší obrazy malované barvami na tanky i letošní růžová plátna.

redaktor: Obrazy připomínající cukrovinky, kombinace růžové a černé, takové barvy letos nabíral na štětec Vladimír Franz nejčastěji, loňská prezidentská kampaň se podle čtyřiapadesátiletého umělce v jeho tvorbě ještě neprojevila. Pokud by si ale měl vybrat obraz vystihující atmosféru boje o Hrad, byl by to tento.

Vladimír Franz: Z Pražského hradu se linou takové dost divné zvuky, zatímco ten pískový, nedokonalý hrad povídá: "Musíme si pomáhat." Já jsem netušil v roce 2004, že budu až takovým naturalistou a realistou.

redaktor: Kromě nových pláten, které se snaží kriticky komentovat současnou společnost, jsou na výstavě i starší obrazy s přírodními motivy. Například jeho vůbec největší, desetimetrový obraz Třeboň - Třeboň, který zachycuje atmosféru místa, kde trávil mládí.

Vladimír Franz: Jsem se sám obtiskl ve žlutém pigmentu na ten obraz a snažil se to sevřít, tady jsem si domaloval ty desetimetrový ruce, to je, prosím, tady takhle.

redaktor: Výstavu obrazů Vladimíra Franze doplňuje i 16 fotografických portrétů jeho partnerky Idy Saudkové.

Ida Saudková: Vladimíra vždycky zaujme krajina nebo nějaký dění společenský a takhle reflektuje na ty věci, kdežto mě zajímají lidi konkrétní, takže to vlastně skoro jde jakoby proti sobě, což mi přijde právě jako vlastně docela dobrá kombinace.

redaktor: Výstava s názvem Můj dům, můj hrad, na které Franz vystavuje výběr asi 40 pláten, bude na Špilberku k vidění do 26. ledna. Jakub Ščurkevič, Česká televize, Brno.

Můj dům, můj hrad. Vladimír Franz & Ida Saudková

24. listopadu 2013 v 7:53 | Informace z Brna
  • Muzeum města Brna dnes uspořádalo vernisáž k výstavě Můj dům, můj hrad. Vladimír Franz & Ida Saudková.
  • Hrad Špilberk - jižní křídlo, I. patro a barokní kaple
  • 21. 11. 2013 - 26. 1. 2014
Vladimír Franz - obrazy, kresby

Výstava v nových prostorách jižního křídla a barokní kaple hradu Špilberk je svým rozsahem výjimečná. Představuje malířskou tvorbu profesora Vladimíra Franze, který je řazen nejen mezi přední české malíře, ale i hudební skladatele a od počátku devadesátých let se stává vůdčí osobností nově se utvářející podoby českého postmoderního dramatu. Svými scénickými kompozicemi ovlivnil tvorbu nejvýznamnějších představitelů nové generace české divadelní režie. Ve svých scénických skladbách uplatňuje principy vlastní teoretické koncepce autonomní role hudby jakožto jedné z určujících složek dramatu.

Vedle tvorby scénické a hudby k projektům filmovým a televizním se věnuje také volné tvorbě. Je autorem monumentálních i komorních hudebních děl, jež zahrnují několik scénických oratorií, zpěvohru, kantáty, písně či madrigaly. Dosavadní vrcholy jeho tvorby představují opery Ludus Danielis a Válka s mloky, opera-oratorium Údolí suchých kostí, 1. symfonie nazvaná Písně o samotách a hudba k baletu Zlatovláska.

Základním tématem výtvarného díla Vladimíra Franze je dvojakost pocitů a představ ve vztahu člověka k přírodě, pomíjivost lidských zásahů do krajiny a postupné mizení stop v nemilosrdně obrodivém kontextu elementární přírodní energie (cyklus Znamení zóny). V posledních letech se zabývá reflexí mnohých modelů dnešního sociálního chování a jejich usvědčování ze směšnosti a pokrytectví, který vyústil v sociálně kritický cyklus.

Vladimír Franz se narodil 25. května 1959 v Praze. Již během svých studií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (1978-1982) studoval soukromě malbu u Karla Součka a Andreje Bělocvětova, skladbu u Miroslava Reichla a Vladimíra Sommera, dějiny umění u Jaromíra Homolky a dějiny hudby u Jaromíra Kincla. V letech 1981-84 byl spoluzakladatelem, scénografem, výtvarníkem a skladatelem autorského divadla Kytka.

V současné době působí jako pedagog na Divadelní fakultě AMU, kde již mnoho let vede Kabinet scénické hudby a přednáší rovněž na Filmové fakultě AMU. V letech 1996-2000 stál v čele Akademického senátu AMU. Jako pedagog působil i na brněnské FAVU.

Je pětinásobným držitelem ceny Alfréda Radoka (1998, 2000, 2002, 2005 - Znamení kříže, Městské divadlo Brno, 2006 - Amfitryon, Městské divadlo Brno a ceny Divadelních novin (2001).

Ida Saudková - fotografie

Fotografka Ida Saudková zůstala věrná klasické černobílé fotografii. Motivem její tvorby je člověk a jeho život, osobnost známá či populární, člověk ocitnuvší se na výsluní nebo okraji společnosti. Na první pohled zaujmou svojí vizáží, jsou odlišní a výjimeční. A nejedná se pouze o přátele, ale i o úplně cizí osoby. Svůj vyhlédnutý model, který v ní vyvolá určitou představu o možném námětu stylizuje - současně s prostředím - do určitého výrazu a pózy. Sama své cykly hodnotí jako poctu všem lidem, kteří nejsou neseni "středním proudem", ale kteří v sobě našli odvahu odlišit se, žít na hraně.

Z fotografií plných emocí, svůdnosti i provokace vytváří cykly sourozeneckých dvojic (Bratři a sestry), portrétů tanečníků z travesti show (ReMix), portréty osobností ve stylu hollywoodských filmových hvězd 40. let (Café Louvre) či portréty líbajících se dvojic (Žhavé polibky).

Cykly ale nejsou definitivně uzavřenou kolekcí. Se stejnými zajímavými osobnostmi komponuje stávající i nové náměty, vrací se ke starým negativům. V posledních letech některé fotografie koloruje a vytváří barevné koláže.

Pro současnou výstavu byla vybrána tvorba z posledních patnácti let. Záměrně byla koncipována jako pocta mezilidským vztahům a přátelství - na fotografiích jsou lidé, kteří jsou autorce blízcí a které má ráda.

Ida Saudková se narodila 8. srpna 1966 v Kutné Hoře. V roce 1985 absolvovala obor fotografie na Střední škole uměleckých řemesel v Praze, obor portrétní fotografie. Byla asistentkou v ateliéru Jana Saudka. O roku 1987 se věnuje portrétní fotografii profesionálně a s tím souvisí i řada realizovaných výstav doma i v zahraničí.

Informace z Brna, 21. 11. 2013
Foto: Anna PeckováVladimír Franz - rozhovor (audio)

24. listopadu 2013 v 7:38 | Radio Petrov
Extravagantní umělec vystavuje svoje malby v Brně na Špilberku

Vladimír Franz se zapsal do povědomí široké veřejnosti svým výrazným tetováním a prezidentskou kampaní. Už dlouho ale patří mezi naše nejlepší současné umělce. Věnuje se střídavě skládání hudby a malování. Na brněnském Špilberku teď můžete navštívit výstavu jeho maleb.

V rozhovoru pro rádio Petrov Vladimír Franz řekl, že pro hodnocení umění platí jednoduché pravidlo: líbí - nelíbí. Mluvili jsme o tom, jak tráví Vánoce, jak odpočívá nebo proč má rád svou zahrádku na chalupě. Poslechněte si povídání zde na webu.

Radio Petrov, 20. 11. 2013

"Prezident" Franz na hradě. Jako malíř

24. listopadu 2013 v 7:35 | 5plus2-Brno a Brněnsko
Vladimír Franz je renesanční člověk. Nejen skladatel klasické hudby, ale také výtvarník. Dokazuje to ode dneška výstava v brněnském hradě Špilberk. "Svým rozsahem je výstava multižánrového umělce s nezaměnitelnou vizáží výjimečná," říká kastelán hradu Jiří Pejchal.

Franz představuje své dílo v prostorách jižního křídla a barokní kaple, v níž našly místo autorovy největší velkoformátové obrazy.
Díla z devadesátých let nesou jména jako Totem či Tajemství. "Vyjadřují vztah k přírodě, která si bere, co je její. Je to taková soulož s materiálem, provedená skrze báseň," přiblížil Franz. Nemaloval na papír či plátno, ale na tvrdé materiály. "Tvořím s takovou energií, že bych plátno prorazil," usmívá se.

Pozdější sociálno-kritický cyklus představují obrazy jako Zmrtvýchvstání či Poslední soud. "Přemýšlím, jak by reagoval současný člověk. Jsou to takové hořké glosy, grotesky," míní Franz.

V budoucnu se chce v malbě zaměřit na přírodní motivy - řeku, bouřky. I v hudbě se přiklání k poetice. "Původně jsem chtěl zhudebnit monology námořníka v ponorce Kursk, po zážitcích z prezidentské kampaně raději komponuji Jarní symfonii. Když někoho potěším drobnou prací, je to možná lepší než trijády o záchraně galaxie," shrnul své pocity.

Společně s Franzem vystavuje fotografka Ida Saudková, která se specializuje na klasickou aranžovanou fotografii. Motivem tvorby Saudkové je člověk a život, známé osobnosti i lidé na okraji. "Nefotím prvoplánové modely. Dokumentuji své přátele. Všechno, co tu návštěvníci kolem vidí, jsou moji oblíbenci. Je to taková pocta lidským vztahům," míní fotografka. Z fotografií zhlížejí například moderátorka Lucie Borhyová či herec Václav Glaser.

Dvojvýstava malíře a fotografky v brněnské citadele potrvá do do 26. ledna 2014. Souběžně mohou návštěvníci hradu zhlédnout retrospektivu Josefa Lady.

Pavel Gejdoš, jrk, 5plus2-Brno a Brněnsko, 20. 11. 2013
Foto: Jiří Hloušek, 5plus2


Franz a Saudková na Špilberku

24. listopadu 2013 v 7:24 | Právo
Výtvarník Vladimír Franz a jeho přítelkyně, fotografka Iva Saudková, vystavují společně v Brně na Špilberku. Neúspěšný prezidentský kandidát Franz přivezl také obrazy velkých formátů, vybíral z tvorby v období 1990 až 2000 i z dřívějšího. Saudková sdělila, že vystavuje snímky z uplynulých patnácti let.
"Byl to naprosto libovolný výběr, ale podle jednoho klíče: zaměřila jsem se na lidi, které mám opravdu ráda. Moje expozice je pocta mezilidským vztahům a přátelství," řekla. Saudková se zaměřuje na aranžovanou černobílou portrétní fotografii.
Pro Franze je tématem malířského díla příroda, zajímá ho jako moment extáze, kam člověk patří. "Nevíme, co je metr pod námi, ale každou chvíli jsme svědky zázraku, jen si ho všimnout. Pro mne není cestou dávat si nohu za krk za každou cenu, ale všímat si věcí a přinášet je na tento svět," vyznal se na vernisáži.
Muzeum města Brna uvolnilo pro výstavu první patro jižního křídla a barokní kapli, potrvá do 26. ledna.

Právo, 19. 11. 2013


Franzovy velkoformátové obrazy zaplní hrad Špilberk

17. listopadu 2013 v 18:57 | Hana Florianová, MuniMedia.cz
Neúspěšný prezidentský kandidát Vladimír Franz opět míří na hrad. Tentokrát ovšem ne na Hradčany, ale do Brna. Na brněnském hradě Špilberk bude od příštího čtvrtka vystavovat své obrazy. Společně s nimi budou k vidění i fotografie Idy Saudkové.

Brno - Muzeum města Brna připravuje svým rozsahem výjimečnou expozici známého umělce Vladimíra Franze. Výstavu s názvem Franz na hrad si mohou návštěvníci prohlédnout od 21. listopadu až do 26. ledna příštího roku.

Fotografie a velká část obrazů budou vystaveny v prvním patře jižního křídla hradu Špilberk. Mnoho obrazů je ovšem příliš rozměrných, některé z nich pokrývají stěny od podlahy až ke stropu, proto se organizátoři rozhodli věnovat jim prostory v barokní kapli. "Výstava není koncipovaná jako chronologická řada. Chtěli jsme se spíše zaměřit na obrazy pana Franze, které pochází z poměrně nedávné doby. Většina z nich vznikla až po roce 2009, ale samozřejmě jsou tady také starší obrazy," přiblížila expozici zástupkyně ředitele Muzea města Brna a zároveň kurátorka výstavy Jana Svobodová.

Tvorbou Vladimíra Franze prochází několik témat. K nejvýraznějším patří přírodní motivy. "Z přírody jsme vyšli, jsme její součástí. A bez ní se prostě neobejdeme. K různým jevům jako třeba bouřka, řeka nebo noc se vracím v ročních fázích a snažím se je vyjádřit různými způsoby," popsal svoji tvorbu Franz. Dalším výrazným motivem, který se na jeho obrazech často vyskytuje, je sociální kritika.

Snímky Idy Saudkové mapují její tvorbu za posledních patnáct let. Fotografka spolupracuje výhradně s lidmi, s nimiž ji pojí blízký vztah. Klíčem, podle kterého si vybírá své objekty, je tedy přátelství a osobní vztahy. Na jednom snímku je i Vladimír Franz. "Moje fotky jsou takovou poctou mezilidským vztahům a přátelství," řekla Saudková.

Franz se dostal do povědomí širší veřejnosti v loňském roce, kdy byl jedním z kandidátů na prezidenta Česká republiky. "Slyšel jsem o něm loni víceméně poprvé. Ani nevím, jak vlastně maluje. Když teď vystavuje v Brně, asi se na něj zajdu podívat," prohlásil student Petr Salus. Předpokládané základní vstupné bude 190 korun, slevněné pro studenty a důchodce potom 120 korun. O jeho výši však definitivně rozhodnou pořadatelé v pondělí.

Text a foto: Hana Florianová, MuniMedia.cz, 16. 11. 2013

Vladimír Franz zobrazuje nesdělitelné a ironizuje současné

16. listopadu 2013 v 18:11 | Brněnský deník / Markéta Stulírová
Hudební skladatel, malíř a také nedávný kandidát na prezidenta České republiky Vladimír Franz připravuje svou výstavu v jižním křídle brněnského hradu Špilberk.

Zaniklá civilizace, příroda, osamění ve společnosti či otázka lidské identity. To jsou jen některé z hlavních témat prostupujících výtvarnou tvorbou umělce a prezidentského kadidáta Vladimíra Franze. Přesvědčit se o tom mohou návštěvníci nové výstavy Můj dům - můj hrad, kterou 20. listopadu na Špilberku zahájí Muzeum města Brna. Výstava představí jak Franzova díla, tak fotografie jeho partnerky Idy Saudkové. "Je to teprve naše druhá společná výstava a shodou okolností opět v Brně," říká s úsměvem Saudková, která se specializuje na klasickou černobílou aranžovanou fotografii.

Svá díla oba autoři v těchto dnech instalují v nedávno zpřístupněném, jižním křídle hradu Špilberk. "Část Franzových velkoformátových obrazů bude také v barokní kapli hradu," upřesnila kurátorka výstavy Jana Svobodová. Současně upozornila, že záměrem není představit Franzovu výtvarnou tvorbu chronologicky, ale ve vybraných tématických cyklech. "Jsou zde obrazy z roku 2009 a mladší, období od devadesátých let do roku 2000 je zastoupeno spíše výjimečně," doplnila Svobodová.

Sám Franz o devadesátých letech hovoří jako o etapě, kdy se jeho výtvarný projev teprve rýsoval. "Bylo to jakési přípravné období a hledání," uvedl. Z témat, která Franze-výtvarníka zajímají a která návštěníci najdou i na jeho výstavě v Brně, jmenoval hlavně přírodu a její zraňování, věci nesdělitelné, subtilní či sociálně-kritické obrazy využívající nadsázky, ironie i prvků komiksu.

"Jsou to například známé komiksové bubliny. Sdělení v nich však nikdy neříkají lidé, ale přiřazuji je stromům nebo je vztahuji jinak k přírodě. Jako první v nich také využívám hudebních zkratek pro rychlost tempa," vysvětluje Franz. Vladimír Franz se narodil v Praze v roce 1959. Malbě se začal věnovat již při studiu práv. V letech 1981 až 1984 stál u zrodu autorského divadla Kytka, od počátku osmdesátých let skládá také scénickou hudbu, za níž získal řadu ocenění - mimojiné i ve spolupráci na inscenacích Městského divadla Brno, za něž tři roky po sobě obdržel prestižní Cenu Alfréda Radoka v kategorii hudba. V současnosti Franz působí jako pedagog, příležitostně také jako publicista, dramatik nebo básník.

Závěrečná část výstavy bude patřit fotografiím Idy Saudkové. Motivem její tvorby je člověk a život, známé osobnosti, ale i lidé na okraji společnosti. "Pro výstavu v Brně jsem vybrala fotografie z období posledních patnácti let - portréty lidí, které mám strašně ráda. Je to tak jakási pocta mezilidským vztahům a přátelstvím," říká Saudková. Výstavu si lze prohlédnout od 21. listopadu do 26. ledna příštího roku. Autor: Markéta Stulírová

Markéta Stulírová, Brněnský deník, 16. 11. 2013; foto: Attila Racek
Vyšlo také v Blanenském deníku, Břeclavském deníku, Hodonínském deníku, Vyškovském deníku a Znojemském deníku
Pozvání na hrad se neodmítá. Franz s přítelkyní vystavují na Špilberku

16. listopadu 2013 v 18:04 | iDNES
Pražský hrad mu své brány neotevřel, a tak využil možnosti obsadit alespoň ten brněnský. Umělec Vladimír Franz spolu s přítelkyní Idou Saudkovou totiž pořádají na Špilberku výstavu. Do chystání se jim pletl i pes Milan.

"Naposledy jsem tu vystavoval před rokem, ale bylo to jen něco menšího. Paradoxně jsem se Brnu vždycky nějak vyhnul," nechal se slyšet bývalý prezidentský kandidát.

K Brnu má přitom dobrý vztah. "Byl odsud můj pradědeček," prozradil Franz, když pobíhal po místnostech Špilberku, kde společně se Saudkovou instalovali svá díla.

Rozmístit obrazy do prostor hradu totiž není jen tak. "Kam dát Zuby? Smrtku bych sem už nedával. A co sem dát místo ní Poslední večeři," ozývá se.

Přestože přípravy působí trochu chaoticky, má každá místnost svěřené své téma. "Vepředu je to zaměřené na přírodu, tamhle vzadu je to zase spíš kritika společnosti," vysvětluje Franz.

A dodává, že nemaluje jen jedno téma. "Maluju, co mě napadne. Umění je pro mě něco jako forma kontaktu s realitou, seberealizace. Někdy si pomocí svých děl vedu deník z cest." K vidění budou Franzovi obrazy i fotografie.

"Pozvání na hrad se neodmítá"

Na delší povídání to se známým umělcem ve čtvrtek nebylo. Když zrovna nepřenášel obrazy z místnosti do místnosti, odháněl od děl svého psa. "Milane, nešlapej mi po tom, buď hodný," domlouval pravidelně zvířeti.

Jeho obrazy a fotografie Saudkové se zpřístupní veřejnosti 21. listopadu a výstava potrvá až do konce ledna.
Společně prý dvojice vystavuje ráda. "Když se naše díla netlučou, proč ne? Je dobře, že každý máme jiný umělecký náhled," říká Franz.

Na otázku, proč výstavu chystají právě v Brně, Ida Saudková reaguje: "Pozvali nás. Na hrad! To je přece nabídka, která se neodmítá."

(amb), iDNES.cz, 15. 11. 2013
foto: Anna Vavríková


Milane, nešlapej mi po tom, volal Franz na psa při pobíhání s obrazy

16. listopadu 2013 v 18:00 | MfDNES
Franz na hrad!

Že už to tu bylo?

Tentokrát není řeč o Pražském hradě, ale o tom brněnském, Špilberku. Umělec Vladimír Franz a jeho přítelkyně fotografka Ida Saudková tu pořádají společnou výstavu. "Naposledy jsem tu vystavoval před rokem, ale bylo to jen něco menšího. Paradoxně jsem se Brnu vždycky nějak vyhnul," nechal se slyšet bývalý prezidentský kandidát.
K Brnu má přitom dobrý vztah. "Byl odsud můj pradědeček," prozradil Franz, když pobíhal po místnostech Špilberku, kde společně se Saudkovou instalovali svá díla. Rozmístit obrazy do prostor hradu totiž není jen tak. "Kam dát Zuby? Smrtku bych sem už nedával. A co sem dát místo ní Poslední večeři," ozývá se.

Přestože přípravy působí trochu chaoticky, má každá místnost svěřené své téma. "Vepředu je to zaměřené na přírodu, tamhle vzadu je to zase spíš kritika společnosti," vysvětluje Franz. A dodává, že nemaluje jen jedno téma. "Maluju, co mě napadne. Umění je pro mě něco jako forma kontaktu s realitou, seberealizace. Někdy si pomocí svých děl vedu deník z cest."

Na delší povídání se známým umělcem to včera nebylo. Když zrovna nepřenášel obrazy z místnosti do místnosti, odháněl od děl svého psa. "Milane, nešlapej mi po tom, buď hodný," domlouval pravidelně zvířeti.

Jeho obrazy a fotografie Saudkové se zpřístupní veřejnosti 21. listopadu a výstava potrvá až do konce ledna. Společně prý dvojice vystavuje ráda. "Když se naše díla netlučou, proč ne? Je dobře, že každý máme jiný umělecký náhled," říká Franz.

Na otázku, proč výstavu chystají právě v Brně, Ida Saudková reaguje: "Pozvali nás. Na hrad! To je přece nabídka, která se neodmítá."

(amb), Mladá fronta DNES, 15. 11. 2013

Z rozhovoru s režisérkou Markétou Jahodovou

15. listopadu 2013 v 20:45 | Milan Pokorný, Týdeník Rozhlas
(...)
Zapomenout nemohu na inscenaci Bouře s Borisem Rösnerem. Všechny Shakespearovy hry jsou rozhlasové v tom smyslu, že je v nich na prvním místě slovo, to volně cituji Martina Hilského, ale v Bouři je přímo od autora navíc předepsáno: "Ostrov je plný zvuků." Co může rozhlasový režisér chtít víc? Vladimír Franz mi k tomu navíc složil báječnou muziku.
(...)

Rozhovor s režisérkou Markétou Jahodovou
Milan Pokorný, Týdeník Rozhlas číslo 47/ 2013, 11. 11. 2013

Vladimír Franz v Rosicích

13. listopadu 2013 v 17:51 | Městská knihovna Rosice
19. 11. od 18 hodin v sále Zámeckého kulturního centra v Rosicích

Posezení s Prof. JUDr. VLADIMÍREM FRANZEM

Srdečně zveme na setkání s Vladimírem Franzem, který přijal pozvání - část jeho rodiny totiž pochází nejen z Moravy, ale dokonce přímo z Rosic...


Z recenze na představení Cesty energie - Ropa

4. listopadu 2013 v 9:04 | Veronika Boušová / Divadelní noviny
(...)
Doprovodná hudba Vladimíra Franze reflektuje dění prostřednictvím srozumitelně interpretovaných hudebních stylů a nasazením jednotlivých nástrojů. S blížícím se koncem nastupují smyčce, závěr zpečetí varhany.
(...)

Příští vlny jara a zimy (No. 3), Veronika Boušová, 30. 9. 2013