Prosinec 2014

Anketa: Symbol, či nadávka?

30. prosince 2014 v 14:26 | Vladimír Franz / Lidové noviny
Miloš Zeman mluvil 2. listopadu v Hovorech z Lán o "běsnící pražské lumpenkavárně". Co tím myslel? Existuje vůbec něco takového, není to jen nadávka?

LN se rozhodly vzít prezidentův výrok vážně a oslovily významné osobnosti našeho veřejného života, včetně Miloše Zemana, aby se pokusily definovat, co pražská kavárna je - a co pražská kavárna není.

(...)

Vladimír Franz:

Bývalo zvykem, že se lidé intelektuálnějšího ražení scházívali v kavárnách a diskutovali o problémech. Mnohé kavárny se staly legendami - vzpomeňme kavárnu Arco, kam chodili Franz Kafka, Max Brod, Franz Werfel a mnozí další. Vzpomeňme slavné Unionky s bratry Čapky, Václavem Vilémem Štechem a Antonínem Matějčkem nebo kavárny Slavia se stolem Jiřího Koláře. Ostatně i já sám jsem se tam učil na právnické zkoušky a psal partituru oratoria Ludus Danielis...

Dnes pojem pražská kavárna neznamená žádnou konkrétní kavárnu a bojím se, že chuť do života z výsledků její práce - v porovnání třeba s Kafkou nebo bratry Čapky - rozhodně nečerpám.

Mrzí mě to. Jsem idealista stejně nepraktický jako mnozí další intelektuálové. Vím však, že ideál není jen mrtvá zapouzdřená konzerva, naopak - ideál je něco, co musí být neustále obnovováno kontaktem s "obyčejným životem".
Je to stejné jako u mistrovských houslí. Pakliže se na ně přestane hrát, změní se v krátkém čase ve vyschlou bedýnku s povolenými strunami, na níž už nevyloudíte nic.

Nemohu se zbavit dojmu, že lidé, kteří jsou označováni za příslušníky pražské kavárny, se zastavili v čase, svůj ideál zapouzdřili tak jako mistrovské housle. Zvolna jej proměňují v mrtvý artefakt a sami se stali nerudnými hlídači bez humoru, kteří zuby nehty brání tomu, aby jejich ideál byl dotčen jakýmikoli fakty a projevem života.

(...)

Lidové noviny, 27. 12. 2014

Máme hezkou hymnu?

19. prosince 2014 v 21:58 | Scarlett Wilková / Magazín Mladé fronty Dnes
(...)

Vladimír Franz
skladatel
Vznikla z písně, není umělý prefabrikát vytvořený na objednávku jako mnohé jiné hymny. Takže je oproti nim intimní, jímavá, hezká. Odráží dobu svého vzniku na pomezí biedermeieru a romantismu i to, že nejsme militantní národ. František Škroup psal píseň do činohry, nikoli hymnu, odtud plyne její původní nástrojové obsazení. Dá se hrát v různých úpravách. Samozřejmě zní jinak, když ji hraje vojenská dechovka, a jinak, když symfonický orchestr, ale v žádném případě by jejími úpravami neměla být dotčena forma či obsah. Je stále symbol, konstantní hodnota. Měnit ji? Proč? Je to podobné, jako kdyby někdo vymyslel, že odřízne křížek ze svatováclavské koruny. Symboly by neměly podléhat dobovým trendům.
Stát zpochybňující a měnící příliš často své symboly působí přinejmenším nevěrohodně.

Scarlett Wilková, Magazín Mladé fronty Dnes, 18. 12. 2014

Z rozhovoru s výtvarníkem Jiřím Salajkou

19. prosince 2014 v 21:57 | Pavel Bohun / Slovácký deník
(...)

Velmi dobře se znáte s Vladimírem Franzem, jak dlouho tomu je a kde jste se setkali poprvé?

Přátelé jsme od roku 1994, 1995. Dohromady jsme se dali v uherskohradišťské Galerii U Sovy, kde měl Vladimír Franz, tehdy u Leoše Filipiho, výstavu a tam jsme se seznámili. Navštěvovat jsme se začali, když on začal jezdit do nedalekého Zlína nahrávat hudbu. Později jsme spolu trávili Silvestry, jezdívali na dovolené. Dokonce jsme společně v jednom parném letním odpoledni sjížděli na raftu Moravu. To byl ale můj nejpekelnější den v životě. Když jsme vylezli z lodě, byl jsem já rudý a on fialový. (Smích.)

(...)

"Inspirace je kolem nás. Všude to hraje barvami, jen je přenést na plochu." Pavel Bohun, Slovácký deník, 17. 12. 2014

ROZHOVOR: Profesor Vladimír Franz po čase promlouvá. Ukrajina, Pussy Riot, Zeman

1. prosince 2014 v 19:35 | Jan Rychetský / Parlamentní listy
Pussy Riot jsou zajímavý marketingový tah. Škoda, že už Alexandr Solženicyn nepřišel se zmrzlými kuřaty. Takhle, spíše nevážně, se profesor, bývalý kandidát na prezidenta a hudební skladatel Vladimír Franz vyjadřuje v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz. Prý doufá, že se Miloš Zeman nepodepsal pod zvací dopis Vladimiru Putinovi jako "99 Pragováků".

Jak jste vnímal události kolem oslav pětadvacátého výročí 17. listopadu 1989, které se změnily v obrovské pražské protizemanovské hnutí?

Vnímal jsem je prizmatem práce v ateliéru, kde jsem dokončoval svůj poslední letošní obraz.

Byl jste jeden z kandidátů na prezidenta. Karel Schwarzenberg díky svým sympatizantům bojoval o post s grafikou Sex Pistols, tedy v překladu "č....ů". Nyní je prezident Miloš Zeman kritizován kvůli části překladu Pussy Riot, kdy zmínil slovo "k...y". Co si o politickém sprosťáctví v těchto souvislostech myslíte?

V těchto souvislostech si myslím, že někteří politici a pracovníci médií trpí obsedantní koprolálií. (Opakované nutkání respektive sklon k používání výrazů označovaných též jako fekální řeč neboli fekální výroky.)

Na jaké úrovni mohou podle vás politici mluvit jako kanál a na jaké již ne?

Je pravda, že úroveň většiny televizních kanálů v posledních letech značně poklesla. A třeba jako Šlágr TV by politik raději neměl mluvit nikdy.

Jak na vás působí skupina Pussy Riot? Jsou to opravdu politické vězenkyně a disidentky jako třeba Nelson Mandela či Vladimír Bukovský anebo jen holky, které provokují...

Působí na mne stále více jako zajímavý marketingový projekt. Věčná škoda, že se zmrzlými kuřaty nepřišel už třeba Solženicyn.

Jak Pussy Riot hodnotíte po umělecké stránce?

Jejich uměleckou stránku jsem dosud nezaregistroval.

Myslíte si stále, že je Miloš Zeman, jehož jste volil, nejlepší variantou ze špatných?

Ne. Je ale stále lepší variantou ze dvou, které byly k dispozici.

Udělal dobře, když pozval Vladimira Putina do Prahy?

Nevím; jen doufám, že svůj zvací dopis nepodepsal jako "99 Pragováků".

Jak hodnotíte konflikt na Ukrajině, zabrání Krymu a údajnou ruskou rozpínavost s těmito událostmi spojovanou?

V jedné z mnoha filmových adaptací Bídníků prohlásil Javert, že den nepokojů stojí Francii tolik jako plně vyzbrojená loď. Z tohoto hlediska bych tedy ukrajinské události ohodnotil přinejmenším na větší eskadru... Ukrajině samozřejmě přeju, aby její cesta k demokracii - jakožto modu vivendi, který ji historicky doposud míjel - byla co nejméně bolestivá a trpká. Mám však pocit, že se jedná - vzhledem k problémům, které se tam po léta kupí - spíš o mé zbožné přání.

Na jedné straně se mluví o začátku třetí světové války, na druhé o občanské válce na Ukrajině, na třetí o drsném zapojení Ruska do konfliktu. Která strana je pro vás nejpravdivější?

Asi tvrzení čtvrté strany. Ale jinak také uvažuji nad tím, zdali by Rusko za dostatečného použití mazadel nemohlo své zapojení v konfliktu zjemnit.

Jsou sankce Evropské unie proti Putinovým lidem, ale i Rusku v pořádku?

Tak to by mne zajímalo také. Nicméně s otázkou na to, zdali při vyhlašování sankcí skutečně vše proběhlo podle mezinárodních norem a závazků, bych se spíše obrátil na právní odbor Ministerstva zahraničních věcí.

Do telefonu jste si stěžoval na postup České televize vůči vám. Můžete to rozvést?

Obávám se, že není co rozvádět. Nestěžoval jsem si.

Myslíte si, že je v Česku postava, která by národ spojila?

Samozřejmě. Jára Cimrman.

Jan Rychetský, Parlamentní listy, 25. 11. 2014