Leden 2015

Vladimír Franz vybírá hudbu, která se mu nelíbí...

14. ledna 2015 v 9:11 | Lukáš Hurník / ČRo Vltava
V pondělí 12.1. přijal pozvání Lukáše Hurníka Vladimír Franz - profesor, hudební skladatel, výtvarník a v současné době poradce ministra kultury.

Vystudovaný právník absolvoval soukromé studium malby a skladby, dějin umění a dějin hudby. Působil v umělecké sféře a vzhledem k oficiální absenci příslušného vzdělání současně v dělnických profesích. Učil, skládal hudbu a živil se jako výtvarník.

Je pedagogem a vedoucím Kabinetu scénické hudby Divadelní fakulty AMU, vyučuje na Filmové fakultě AMU v Praze a přednášel rovněž na Fakultě výtvarných umění VÚT v Brně.

Je autorem oper, divadelní i filmové hudby a dalších skladeb. Mimo jiné je šestinásobným držitelem Ceny Alfréda Radoka.

A zatímco jiní hosté vybírají hudbu, kterou mají rádi, Vladimír Franz se zaměřil na díla, která se mu nelíbí.


Lukáš Hurník, Telefonotéka, ČRo Vltava, 12. 1. 2014


Lidé věděli, jaký Zeman bude, říká Fischer. Není důvod k obavám, tvrdí Franz

14. ledna 2015 v 9:09 | iHNED.cz
Jak hodnotíte Miloše Zemana jako prezidenta? Spojuje společnost? Na čem se s ním shodnete a v jakých názorech se naopak rozcházíte?

(...)

Vladimír Franz: Záleží i na "vyspělosti" opozičního tábora respektovat výsledek voleb

VF: Princip přímé volby prezidenta je dalším krokem na cestě k uvědomění si, co je, co znamená a jak funguje demokracie. Už z výsledku "půl na půl" vyplývá, že vítězný kandidát nemůže beze zbytku "spojovat" společnost. A když, tak v dílčích záležitostech.

Nezáleží jen na něm, jak je vnímán, záleží také na jeho mediálním obrazu a stanoviscích těch, kteří obraz utvářejí. A rovněž záleží i na demokratické "vyspělosti" opozičního tábora v respektování výsledku volby.

Nástupem Miloše Zemana se společnost obnažila a jasně vyvstaly mnohé otázky, které byly latentně přítomné, leč neřešené. Domnívám se, že přes všechny, často zveličované rysy prezidentova "osobního folkloru" - například plebejství, neschopnost obklopit se kvalifikovaným týmem, formulování názorů bez ohledů - je prezident realisticky uvažujícím politikem, upřednostňujícím prosperitu a svéprávnost vlastní země před zájmy cizími.

Období jeho vlády pro nás znamená sanitární čas a dobrou příležitost pro "inventuru" v oblasti demokratických hodnot. Takže na otázku, jak hodnotím prezidenta Zemana, odpovídám: Ač je to trochu s odřenýma ušima, domnívám se, že není důvod k obavám.

iHNED.cz, 10. 1. 2014