Březen 2015

RECENZE: Dny soudobé hudby 2014 (Cantus)

26. března 2015 v 5:55 | Jiří Kolář / Cantus
(...)
Zalouženým vyvrcholením prvé poloviny koncertního programu se stala pražská premiéra díla Vladimíra Franze (1959) Mládenci v peci ohnivé pro sbor, bicí ad lib., varhany a vypravěče na vlastní libreto na námět z knihy Danielovy. Toto kapesní oratorium, říká autor, vzniklo z podnětu mezinárodního festivalu sborového zpěvu Bohemia Cantat 2007. S ohledem na specifický charakter festivalu, na němž se setkávají profesionální i neprofesionální zpěváci, bylo nutno počítat i s jistým omezením technických možností skladby, ale tak, aby nebyla - co se výrazu i celkového vyznění týče - jakkoli dotčena. Zároveň bylo třeba, byť nenásilně, dodržet linii instruktivnosti - zpěváci se hravou formou seznámili s různými principy a způsoby sborového zpěvu - např. chorálem, kánonem, témbry, rytmickým skandováním, aleatorikou vázanou, volnou atd. Skladba postavená na dramaturgickém principu nesměšování informace s jejím emotivním vyzněním, je lapidárním "nedělním" převyprávěním starozákonního příběhu, s vloženou vsuvkou (rozšířením perspektivy) v podobě novozákonního Lutherova textu. Dílo je vlastně apokryfem, jehož poselstvím se stává varování, že nikoli víra, nýbrž fanatismus v jakékoli podobě - radikální polohy nejrůznějších náboženství nevyjímaje - byl, je a bude jednou z nejčastějších příčin neštěstí v historii lidstva. Sugestivní dirigent Standa Mistr dokázal s Pražskými pěvci, kteří si skladbu skutečně vychutnali, s vynikající varhanicí Jiřinou Dvořákovou Marešovou a hráčkou na bicí nástroje Markétou Mazourovou, i s aktivním zapojením publika, působivě a stylově vyjádřit veškeré hudební polohy skladby i její dějovou dramatičnost.
(...)

Závěrečný sborový koncert jubilejního 25.ročníku festivalu Dny soudobé hudby 2014, Jiří Kolář, Cantus 1/2015

RECENZE: Dny soudobé hudby 2014 (Hudební rozhledy)

26. března 2015 v 5:53 | Julius Húlek / Hudební rozhledy
(...)
O skutečný rozruch se před přestávkou postaral Vladimír Franz (1959) provedením svého "kapesního oratoria" Mládenci v peci ohnivé pro sbor, bicí ad libitum, varhany a vypravěče na vlastní libreto. Tato barvitá freska vycházela z melodramatických prvků a zvukomalby, aby posléze dospěla přímo k pekelné vřavě (na pokyn sbormistra se zapojilo i obecenstvo), vystřídané bizarními vokály i prosvětlením sazbou a capella, též sólovou varhanní kadencí.
(...)

...a čtyři další večery, Julius Húlek; Dny soudobé hudby 2014, Praha, Lichtenštejnský palác, kostel sv. Klimenta, Hudební rozhledy 1/2015

ANKETA: Který umělec dokázal svým dílem nejlépe oslavit jaro?

22. března 2015 v 19:09 | Reportér / Vladimír Franz
Březnová vůně tajícího sněhu - to je Griegův klavírní koncert. Pučení kočiček a jehněd ovládá třetí dějství Wagnerova Parsifala. Magii a sílu proměny zpracoval také Stravinskij ve Svěcení jara, Kupka v Kosmických jarech nebo Tarkovskij v pohanské scéně filmu Andrej Rublev. Vlání i radostnou touhu cítíš z petrklíčových obrazů Českého krasu od Jana Preislera. Pampeliškám patří "návraty" domů Bohuslava Martinů, putování mladého Josefa Suka středním Povltavím a hrátky dětí na obrazech Josefů Lady či Čapka. A básníci: Mácha, Neruda, Sova, Hora, Halas, Nezval a bezmála celé dílo Seifertovo.

Vladimír Franz, časopis Reportér, 16. 3. 2015


Někam patřit aneb krajina dotýkaná a kulturní - Vladimír Franz

22. března 2015 v 18:58
čtvrtek 16. dubna od 16:00 hodin

Organizátor: Prácheňské muzeum Písek
Místo konání: Galerie a přednáškový sál Prácheňského muzea

Přednáší Prof. Judr. Vladimír Franz, hudební skladatel, malíř, básník a dramatik. Vede kabinet Scénické hudby na Divadelní fakultě AMU v Praze.


Soudobý skladatel a jeho svět - Vladimír Franz

22. března 2015 v 18:55
31. březen 2015, 13:15 - 14:45
Přednáška z cyklu vystoupení předních českých a zahraničních skladatelů

Katedra muzikologie FF UP a projekt UPdoc srdečně zvou všechny zájemce z řad studentů i vyučujících k účasti na přednáškách a vystoupeních předních českých a zahraničních skladatelů. Vystoupení budou zaměřena na prezentaci vlastní tvorby hostujících osobností i jejich vidění současné hudební kultury (inspirováno knihou Skladatelův svět. Jeho obzory a hranice německého skladatele Paula Hindemitha, jehož 120. výročí narození si v roce 2015 připomeneme).

Cyklus lze navštěvovat v rámci předmětů: Seminář hudební vědy (KMU/SEMV; KMU/SHVU), Aktuální otázky hudební vědy 2 (KMU/AOHV2) a Současné bádání v muzikologii 3 (KMU/92AM3 - výhradně pro doktorandy FF UP).

Přednášky a vystoupení se konají v LS 2015 vždy v úterý od 13.15 do 14.45 hod., v Posluchárně Roberta Smetany na Katedře muzikologie FF UP (Umělecké centrum UP - Konvikt, Univerzitní 3-5, 2. poschodí vpravo, č. dveří 239).

Důležité! Studenti si vyhledají před každou přednáškou základní informace o životě a díle příslušné osobnosti a takto nabyté znalosti uplatní v diskusi.

Pořádá
Katedra muzikologie FF a projekt UPdoc

Místo
Umělecké centrum UP, Sál Roberta Smetany, č. dveří 239, 2. poschodí vpravo