Říjen 2015

Vladimír Franz operuje s výrazným leitmotivem

10. října 2015 v 6:49 | Jan Šídsa, Právo
V Adolf Loos Apartement and Gallery v pražském Mánesu mohou návštěvníci vidět díla Vladimíra Franze. Je to hudební skladatel, výtvarník, básník, dramatik i pedagog a prodejní výstava Pravý břeh ho představuje jako vcelku nápaditého eklektika, který proniká žánry, vytváří mírně šokující, a proto výrazně zapamatovatelná díla.

Základním leitmotivem všech obrazů je především transparentní barevnost a stylový eklekticismus. Franz se opírá o stejné jistoty jako u své hudební tvorby. Když v roce 2013 uvedla Státní opera Praha jeho Válku s mloky, často mu kritika vyčítala přehnanou barvitost hudebních motivů, kýčovitost i kaleidoskopickou změť zvukových cákanců.

Jenže to je materiál, se kterým pracuje a z něhož modeluje výslednou formu. Ve výtvarné tvorbě sází na nejednoznačnost, protože ho zajímá hlavně fantazie. Stylově sahá k impresionismu, fauvismu, abstrakci i pop artu.

Popartové ironické šlehy prokládá barevnými plochami. Proniká konkrétno-abstraktem proto, aby vytvořil určité napětí. Člověk se soustředí na jemu známý předmět (revolver, květ, myš), ale při pozornějším vizuálním ohledání celé plochy zjistí, že důležitý je celkový kontext, do kterého výtvarník dané prvky umístil.

Nejsilnější jsou Franzovy nápady u čistě abstraktních děl, jako je Pomerančovník a Rybičky. Z dálky působí jako Rorschachovy psychologické testy a z blízka jako Chagallovy snové vize. Záleží totiž na tom, odkud a z jakého úhlu tyto obrazy sledujeme.

Pokud budeme přistupovat k výtvarnému dílu Vladimíra Franze jako k prvoplánové provokaci bývalého prezidentského kandidáta, ochudíme se o nesporně zajímavý estetický zážitek.

Jan Šídsa, Právo, 6. 10. 2015

Policie hledá v zahraničí autory zničených obrazů z Valtic

10. října 2015 v 6:47 | Deník.cz
Uzavření vyšetřování kauzy 58 zničených obrazů současných autorů v zámku ve Valticích, za které je stíhaný bývalý kastelán, ztěžuje policii pátrání po jejich autorech v zahraničí. Hledá je totiž v Rakousku, Německu, na Slovensku, Maďarsku i v Polsku. Kriminalisté po nich chtějí, aby svá díla ocenili a vyjádřili se k tomu, komu vlastně patřila, řekla mluvčí policie Kamila Haraštová.

Někdejšímu kastelánovi Michalu Tlustákovi hrozí za poškozování cizí věci až tři roky vězení. Díla vznikla v minulosti ve Valticích při sympoziu Velký formát.

"Musíme mít vyjádření tvůrců obrazů. Kdy se nám je podaří zajistit a spis zkompletovat, to nelze odhadnout," uvedla mluvčí. Díla vytvořilo 39 autorů pocházejících kromě ČR z dalších pěti zemí. Tlusták je za to, že nařídil zničení obrazů, stíhán od dubna letošního roku. Po události zůstal zaměstnancem Národního památkového ústavu (NPÚ). Působí ve správě zámku Valtice.

Barbarství

Cena zničených obrazů se odhaduje na 4,5 milionu korun. Vznikly od roku 1992 v jízdárně valtického zámku při výtvarných sympóziích Velký formát. V zámku byly uloženy. Jejich zmizení bylo původně ohlášeno policii jako krádež. Vyšetřování pak ale ukázalo, že byly údajně zničeny na pokyn kastelána.

Mezi autory zničených děl jsou nedávný neúspěšný kandidát na českého prezidenta Vladimír Franz, slovenský výtvarník Vladimír Popovič nebo čeští výtvarníci Ivo Sedláček a Kamil Mikel.

Kastelánovi podle spisu zřejmě obrazy překážely v době rekonstrukce jízdárny. Když si jejich majitelé nezajistili odvoz děl, obrazy prý nechal vyřezat z rámů a vyhodit do odpadu, rámy byly spáleny. Jan Slezák, ředitel kroměřížského pracoviště NPÚ, které má ve své péči státní hrady a zámky na Moravě, k případu před časem řekl, že jej šokoval a zničení obrazů považuje za barbarství.

Deník.cz, 3. 10. 2015

Slováčkova milenka po boku jiného: Našla si snad náhradu?

4. října 2015 v 12:24
Milenka Felixe Slováčka (72), Lucie Gelemová (32) se opět objevila ve společnosti. Tentokrát se však netulila k manželovi dětmi milované Dády Patrasové, ale ke kandidátovi na prezidenta!


Jak se zdá, Lucii Gelemové se daří! Nejen, že po skandálu s hudebníkem Felixem Slováčkem, prodává své obrazy jako na běžícím páse, ale také je častou návštěvnicí vernisáží, které pořádají známé osobnosti.

Naposledy se obejvila například na akci bývalého kandidáta na prezidenta, Vladimíra Franze.

A jak se k němu měla! Nejen, že si dlouze povídali a dobře se bavili, ale také se společně vyfotili.

Jak se zdá, Felix Slováček už nejspíš svou úlohu dostat ji nahoru splnil, a tak je řada na někom dalším.

Expres, 24. 9. 2015


VIDEO: Franzovy akvarely v Mánesu

4. října 2015 v 6:23 | ČT 1
moderátor: Vladimír Franz se do povědomí širší veřejnosti zapsal poslední dobou mimo jiné kandidaturou v přímé prezidentské volbě. Teď se ovšem v Praze představuje opět jako výtvarník. V malé síni Mánesa vystavuje tři desítky barevných akvarelů v expozici nazvané Pravý břeh.

redaktorka: Vladimír Franz v galerii na Pravém břehu Vltavy. Architektura města ho jako umělce tolik neinspiruje. Ve svých akvarelech se obrací k přírodě.

Vladimír Franz: Samozřejmě ta příroda je ta jistota, člověk je součástí přírody, byť na to v dnešní době hodně zapomíná.

redaktorka: Akvarely s motivy květin a rostlin maluje přímo uprostřed šumavské přírody, kde má letní ateliér nebo v ostrovních horách na Kanárech, kde zase tvoří, když české louky pokryje sníh.

Vladimír Franz: Některé akvarely ještě vznikaly rukama přímo na zemi, že se člověk prodotýkal tou zemí a taky jsem jednou maloval třeba v Českém středohoří, bylo minus 15 a když malujete akvarelama a máte mokré ruce a je minus 15 stupňů, není to nic příjemného.

redaktorka: Ani prezidentská kampaň v umělci nezůstala bez odezvy.

Vladimír Franz: Když ta kampaň vlastně skončila, tak jsem si o to začal vážit víc úplně prostých věcí a všímat si jich a být vůči nim jemný, laskavý, zkrátka myslím, že jsem dozrál.

redaktorka: Takže to byla pro vás vlastně dobrá zkušenost?

Vladimír Franz: Jakýkoli protiúkol, který vás nezabije, vás jenom posílí.

redaktorka: Zkušenost z předsálí politiky na plátno nepřenesl. O prezidentské volbě ale složil oratorium. Když skládá hudbu, nemaluje.

Vladimír Franz: Když dělám jedno, vypínám naprosto druhé a pak se to znovu třeba učím.

redaktorka: Teď by rád složil symfonii inspirovanou různými rituály pohřbívání. Pavla Sedliská, Česká televize.

Události v kultuře, ČT 1, 25. 9. 2015

Tak maluje Vladimír Franz

4. října 2015 v 6:18 | Václav Hnátek / Mladá fronta Dnes
Hudební skladatel a malíř Vladimír Franz připravil výstavu svých obrazů v pražském Mánesu.

Vladimír Franz samozřejmě nebyl neznámou osobou ani před prezidentskými volbami, jichž se účastnil jako jeden z kandidátů na hlavu státu. Jen se o jeho "běžnou" práci od té doby jistě zajímá mnohem víc lidí.

Práva a malířství

To platilo bezesporu pro operu Válka s mloky, jejíž premiéra shodou okolností vyšla před dvěma lety na jeden den před prvním kolem volby. A platit to bude nejspíš i o výstavě Franzových obrazů nazvané Pravý břeh, jež má dnes večer vernisáž a od zítřka se otevírá veřejnosti v malé síni pražského Mánesa.

Vladimír Franz sice v osmdesátých letech vystudoval Právnickou fakultu na Univerzitě Karlově, soukromě se však věnoval i malbě u Karla Součka a Andreje Bělocvětova. Franzova výtvarná tvorba se často věnuje tématům vztahujícím se k lidskému působení na Zemi, jako je ambivalentnost vztahu člověka k přírodě, pomíjivost lidských zásahů do krajiny a postupné mizení jeho stop v kontextu přírodní energie nebo směšnost a pokrytectví, které se skrývají v základních modelech dnešního sociálního chování.

Více přírody

V posledních dvou letech se do Franzových obrazů vrátila poetičnost a přírodní motivy, které jsou dobře známy z jeho děl z období před rokem 2004 reflektujících šumavskou přírodu v okolí umělcova letního ateliéru.

Výstava Pravý břeh přinese soubor akvarelů představujících právě tyto znovuobjevené expresivní i lyrické květinové motivy, doplněný o několik pláten z aktuální tvorby Vladimíra Franze.

Václav Hnátek, Mladá fronta Dnes, 23. 9. 2015

Vladimír Franz vystavuje v malém sále Mánesa

4. října 2015 v 6:15 | Pražský deník
Výstava děl Vladimíra Franze, malíře, skladatele a neúspěšného prezidentského kandidáta je nově otevřená v pražském Mánesu. Komorní prodejní přehlídka akvarelů a obrazů s názvem Pravý břeh se koná v malém sále Mánesa, který provozuje společnost Adolf Loos Apartment and Gallery. Výstava je v otevřena vždy od pondělí do pátku od 10 do 18 hodin.

Vladimír Franz své tvůrčí úsilí rozděluje mezi hudbu a výtvarné umění. K častým tématům jeho obrazů s výrazně barevnou paletou patří vztah člověka k přírodě a pomíjivost lidských zásahů do krajiny. Mnohá jeho plátna poukazují na směšnost a pokrytectví některých modelů společenského chování.

V posledních dvou letech se do obrazů Vladimíra Franze vrátila poetičnost a přírodní motivy, které jsou dobře známy z jeho děl z období před rokem 2004 reflektujících šumavskou přírodu v okolí umělcova letního ateliéru.

Výstava Pravý břeh tak přináší soubor akvarelů představujících právě tyto znovuobjevené expresivní i lyrické květinové motivy, doplněný o několik pláten z aktuální tvorby Vladimíra Franze.

Všestranný umělec Franz se do povědomí široké veřejnosti zapsal také svou kandidaturou na prezidenta. Jako občanský kandidát získal v prvním kole 6,84 procenta hlasů.

Pražský deník, 25. 9. 2015

Mánes obrostl akvarelovými květinami. Zahradníkem je Vladimír Franz

4. října 2015 v 6:13 | ČT
Malá síň galerie Mánes se pevně drží na Pravém břehu. Ukotvil ji tam umělec Vladimír Franz, který v ní vystavuje na třicet barevných akvarelů. Většina z nich je orientovaná na přírodní motivy. Expozice skončí 15. října.

Architektura města ho příliš nezajímá, raději se inspiruje přírodou. "Příroda je jistota. Člověk je její součástí, byť na to v poslední době hodně zapomínáme," uvedl Franz. Právě proto je Mánes obrostlý květinami, jezírky a horami.

Motivy rostlin maluje přímo uprostřed šumavské přírody, kde má letní ateliér, nebo v ostrovních horách na Kanárech, kde zase tvoří, když české louky pokryje sníh. Některá díla z přehlídky prací Pravý břeh mu vznikala přímo rukama, když si přímo na zem natáhl plátno. "Jednou jsem maloval v Českém středohoří. Bylo minus patnáct stupňů, a když máte při téhle teplotě mokré ruce, není to nic příjemného," zavzpomínal na proces tvorby.

Do Franzovy současné tvorby se přeci jen dostala věc, která s přírodou nesouvisí. Po neúspěšné kandidatuře na prezidenta si dle svých slov začal víc vážit a všímat prostých věcí. "Myslím, že jsem dozrál. Jakýkoliv úkol, který vás nezabije, vás jen posílí," tvrdí. O prezidentské volbě složil oratorium. Do budoucna chce složit symfonii inspirovanou odlišnými rituály pohřbívání.

Web ČT, 25. 9. 2015

Sympozium je více malířské

4. října 2015 v 6:09 | Milena Cibulková / Domažlický deník
V Lomečku u Starého Klíčova už po jedenácté tvoří výtvarníci zvučných jmen.

Oproti předchozím rokům panuje letos poměrný klid v areálu Lomečku při 11. ročníku mezinárodního uměleckého sympozia v Lomečku. Pozvání Zdeňka Zrůsta letos přijali čtyři malíři a dva sochaři.

Ti tvoří v Lomečku prakticky od minulého víkendu.

"Jsem moc spokojený. Sympozium se dobře rozběhlo a jsem za to moc rád," prohlašuje pořadatel sympozia a pán Lomečku Zdeněk Zrůst.

Jeho spokojenost plyne především z toho, že i letos přispěl ´svojí troškou do mlýna´ profesor Akademie výtvarných umění Praha, brnířovský chalupář Michael Rittstein.

Doslova bombou sympoziu vLomečku je účast na muže několika profesí, který při minulých volbách kandidoval na post prezidenta republiky.

Své už si při sympoziu ´odpracoval´ výtvarník, hudební skladatel a poradce ministra kultury, prof. Vladimír Franz.

"Vladimír vytvořil dvě krásně malovaná prkna; prostě všechny věci, co dosud při jedenáctém sympoziu tady v Lomečku vznikly, jsou skvělé," pochvaluje si Zrůst.

Aby také ne, když v dřevěném ateliéru stojícím nedaleko vchodu do areálu tvoří další významným výtvarník, tvůrce grafiky, obrazů i ex libris, mistr litografie Miroslav Pošvic. Po jeho rukama doslova vyrostlo krásně malované prkno, v době naší návštěvy pracoval na dalším díle ze dřeva.

"Vidíte, že při malování jsem vycházel z přírodní kresby dřeva. Tady na začátku prkna jsem ponechal náběh struktury dřeva a nezatřel jsem ho barvou. Využil jsem i suky, třeba sem jsem nakomponoval oko," řekl nám Pošvic s tím, že nyní promýšlí nové dílo, což je další dřevěná věc, již nazval Černoška s bohatým vnitřním životem.

Zajímalo nás, jak dlouho se na sympozium připravoval. "Duchem jsem tady už od března," smál se výtvarník.

Jediní dva sochaři sympozia - Christophe Deman z Belgie a Marika Haklová ­Bumbálková z Brna - pracovali každý v jiných podmínkách. Zatímco Demana měli možnost sledovat příchozí, kteří se přišli do areálu vykoupat, jeho kolegyně naopak tvořila v ústraní za hlavním objektem Lomečku.

Díla ze sympozia opět vystaví Zdeněk Zrůst v areálu Lomečku. K tomu, co vytvořili prof. Rittstein i brněnská výtvarnice, se ještě vrátíme.

Milena Cibulková, Domažlický deník, 8. 8. 2015

Maluje ve výčepu

4. října 2015 v 6:03 | Blesk Magazín
Jeden z kandidátů na prezidenta - Vladimír Franz (56) tráví léto v malé vísce u Nepomuku. Dům, který si tu pořídil, býval kdysi venkovskou hospodou. Tam, kde byl výčep, má Franz svůj ateliér.

Vladimír Franz je totiž hudebním skladatelem a výtvarníkem. "V Praze učím na AMU a setkávám se s lidmi. Ale když mám něco nového vytvořit, musím se přesunout na venkov." Kdysi za tímto účelem Vladimír jezdíval do Třeboně, pak si pořídil chalupu v tisícimetrové výši na Šumavě. Tu však musel přenechat po rozvodu své první ženě.

NEJSEM ŽÁDNÝ KUTIL

Toho, že se musel zříci šumavského domu, však nelituje. "Když je člověk mladý, míří nejraději do pustin. Později však už ocení, že může být tam, kde zima netrvá půl roku." tvrdí výtvarník.

Teď dává dům postupně do pořádku. "Nejsem ovšem žádný kutil," vysvětluje a dodává, že na chalupu nejezdí, aby ji vylepšoval, ale aby tu maloval nebo skládal. V domě ledacos zůstalo jako před lety, kdy tu byla postupně hospoda, školní družina i ubytovna pro řidiče.

SKRYTÝ CHALUPÁŘ

Kus chalupáře se však v Vladimíru Franzovi přece jen skrývá. Znát je to na zahradě, na níž rozmístil neuvěřitelně pestré spektrum květin. "Zahrada je tak trochu jako hudební skladba. Stále se v ní musí něco dít."

Blesk Magazín, 7. 8. 2015